Mountainbike

Åre och Åreskutan är under perioden maj – september en fantastisk plats för mountainbike. Både downhill och cross country leder finns det gott om. Antal leder har succesivt utökats och varje år byggs nya leder. Det finns även en pumptrack, vid VM arenan, och en Dirt track, strax öster om Lake Lodge. Uthyrning av cyklar finns på ett flertal ställen i Åre. Närmst ligger Åre Bikes, ca 600 m öster om Lake Lodge.

Mer info på https://aresweden.com